startsida
Erika Hagegård

Håkan Johansson

Stig Meiton

Lars Stenback

Anders Ström

Inger Söderlund

Karin Wennermark

startsida
Anders Ström

Arbetar mest med
: Webb, projektledning, undervisning, grafisk form. Arrangerar och skriver musik.

Har skrivit mest om
: Pensionssystemet och socialförsäkringarna, skogsbruk, vägar och infrastruktur, sport.

Har bl.a. jobbat för
: Socialdepartementet, Världsbanken, AssiDomän, Stora Enso, Brunnsviks folkhögskola, Borlänge kommun, Vägverket.

Bakgrund
: Journalisthögskola 1982. Reporter, redigerare och arbetsledare i dagspressen: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Upsala Nya Tidning och Dala-Demokraten. Chefredaktör tidskriften Social Försäkring 1994–1995. Frilans med egen firma sedan 1992.

Övrigt:
Gillar att undervisa och håller gärna kurser i journalistiskt skrivande, tidningslayout, bildhantering m.m. Medverkar i olika musikensembler och leder flera körer.

Anders

Anders Ström Media AB
tel 070-567 49 96
anders@journalisterna.com
line