startsida
Erika Hagegård

Håkan Johansson

Stig Meiton

Lars Stenback

Anders Ström

Inger Söderlund

Karin Wennermark

startsida
Karin Wennermark

Arbetar mest med
: Att skriva enkelt om krångliga saker. Slutresultatet brukar bli faktaskrifter, handböcker, informationsmaterial. Eller, som nu, en faktabank på webben.
Ofta tar jag ansvar för hela projekt, från idé till färdig publikation. Men det händer också att jag anlitas på slutet – för att bearbeta texter där man har extra höga krav på språkbehandling och begriplighet.

Specialområden
: Bostadsfrågor och vägarkitektur. Båda ämnena har följt mig i cirka 15 år, och precis som med allt annat blir det intressantare ju mer man lär sig.
I övrigt har jag i perioder skrivit mycket om buller, upphandlingsfrågor, skolmat samt prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Uppdragsgivare
: Hyresgästföreningen, Trafikverket, Sweco FFNS, Sveriges Kommuner och Landsting, LRF, Allego, Pappers.

Bakgrund
: Journalistexamen 1975. Reporter, redigerare och arbetsledare främst i dagspress: Norra Västerbotten, Arbetarbladet, Falu Kuriren. Även ett par år på Radio Västerbotten i lokalradions barndom. Frilans på heltid sedan 1997.
Karin Wennermark

Alm & Wennermark AB
Gamla Brandstation, 791 60 Falun
tel 023-101 47, 070-406 44 35
karin.wennermark@journalisterna.com
line